Metaalbedrijven zetten steeds meer stappen om duurzaam te ondernemen. Veel bedrijven in de metaalsector steken inmiddels volop tijd en moeite in de ontwikkeling van milieuvriendelijke productiemethoden. Dit heeft grote gevolgen voor de bedrijfsvoering. Vaak begint deze bij het reduceren van grondstofgebruik en afvalstromen. Ook besparingen op het gebied van energie en het gebruik van groene stroom zijn belangrijke speerpunten. Metaalbedrijven willen op deze manier hun steentje bijdragen aan een schoon milieu. Het is de metaalsector kortom menens en dat werd in mei nog eens onderstreept met de ondertekening van een convenant.

Duurzaamheid bij metaalbedrijven

Er zijn verschillende goede voorbeelden te vinden van metaalbedrijven die hun productieprocessen verduurzamen. Bij Staco, een toonaangevende producent van roosters, is duurzaamheid bijvoorbeeld verheven tot één van de kernwaarden. Dit betekent dat het bedrijf bij alle besluiten, productiemethoden en producten nagaat hoe zaken milieuvriendelijk aangepakt kunnen worden. Dit leidde onder meer tot de toepassing van het zogenaamde cradle-to-cradle-principe bij de productie van roosters.

Een ander voorbeeld is E-MAX. Dit bedrijf maakt duurzame aluminiumprofielen. Duurzaam werken is in de gehele bedrijfsvoering van E-MAX doorgevoerd. Het bedrijf wekt zelf energie op middels zonnepanelen. Het vervoer van de producten geschiedt met Euro-6 vrachtwagens, want dat beperkt de CO2-uitstoot. Bij de productie van de aluminiumprofielen gebruikt E-MAX bij voorkeur gerecycled aluminium.

Ook toeleveranciers voor de metaalindustrie zijn van belang om de gehele productieketen van duurzaamheid te doordringen. Kluthe Benelux is in dit opzicht een prachtig voorbeeld. Het bedrijf is toonaangevend in de oppervlaktebehandeling van metaal. Bij de ontwikkeling van producten let Kluthe op de juiste balans tussen economie, mens en milieu. Hierbij komen onder andere duurzame grondstoffen, recycling, energiebesparing en schone productieprocessen om de hoek kijken. Zo levert Kluthe producten die reeds bij een lage verwerkingstemperatuur en lage dosering effectief in het gebruik zijn.

Circulaire productieprocessen

Eindgebruikers vragen om duurzame producten en de overheid stelt strengere eisen qua duurzaamheid. De metaalsector moet zich dus meer gaan richten op duurzame en circulaire businessmodellen. Metaalbedrijven verbruiken tijdens de productie veel energie. Op het vlak van energiebesparing liggen dus grote kansen. Circulair produceren vermindert bovendien de afhankelijkheid van nieuwe grondstoffen. Het recyclen van producten biedt in de metaalsector echt enorm veel mogelijkheden.

Convenant MVO metaalindustrie ondertekend

Duurzaamheid is een onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Om het werken aan verantwoorde metaalketens te bevorderen, ondertekende de metaalsector op 23 mei 2019 een convenant. Internationaal verantwoord ondernemen en het terugdringen van misstanden op het gebied van milieu en mensenrechten vormen hierbij het doel. Denk hierbij aan zowel de ecologische als de sociale effecten van de inkoop van diensten en grondstoffen door metaalbedrijven. Door het convenant ontstaat een belangrijke samenwerking en krachtenbundeling om zaken effectief aan te pakken. Omdat Nederlandse metaalbedrijven erg afhankelijk zijn van het importeren van grondstoffen, is er een verhoogd risico op het schenden van onder meer milieunormen. Een gezamenlijke en internationale aanpak is daarom van groot belang. Onder de ondertekenaars van het convenant bevinden zich onder andere Tata Steel Nederland, Century Aluminum Vlissingen, Climax Molybdenum, E-MAX Aluminium Profielen, Eurometaux, Uzimet, VNMI en Wuppermann Staal Nederland.