Visie & Missie

Visie & Missie

Slimme productieoplossingen die de toekomst vereenvoudigen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

SB Metaal levert haar bijdrage aan de samenleving. Samen verantwoord en bewust ondernemen.
Vanuit ambitie en in samenwerking met de Metaal Unie hanteren wij 7 principes:

  • We houden rekening met economie en het milieu;

  • We zijn transparant in besluiten en activiteiten die een effect hebben op de maatschappij en het milieu;

  • We gedragen ons ethisch;

  • We respecteren de belangen van onze stakeholders;

  • We respecteren de rechtsorde en accepteren dat dit verplicht is;

  • We respecteren de internationale gedragsnormen;

  • We respecteren de mensenrechten en onderkennen de universaliteit en het belang hiervan.

Ons verhaal en missie zijn gelijk

Verantwoord en Anno nu ondernemen, rekening houden met milieu, economie en de mens

SB MEtaal

meer weten, neem contact met ons op

Video afspelen